Büyü Nedir Nasıl Bozulur

0

İnsanoğlunun var olduğundan günümüze kadar gelen zamanın büyük bir kısmında büyü varlığını korumuştur. Peki, büyü nedir, gerçekte böyle bir şey var mıdır?

Dünyanın neresine giderseniz gidin hangi ülkesinde olursanız olun çeşitli büyü şekilleri ile karşılaşırsınız. İnsanın doğasında olan bilinmeyene olan merakı, hükmetme isteği, istediğini istediği zamanda elde etme veya ölümsüz isteği gibi birçok özellikler büyü ve büyücü olgusunun öne çıkmasına sebep olmuştur. İnanış yani din açısında da bakıldığında büyü insanın ortaya çıkardığı batıl bir inanç değil, gerçekte de var olduğunu anlıyoruz. Ancak din bu yola başvurmanın doğru olmadığını ve sonuçlarının kötü olacağını bildirmiştir.

büyü nedir

Büyü rivayetlere göre ilk olarak Babil İmparatorluğunda ortaya çıkmıştır. Öyle ki; Babillerin ruhlar ve melekler ile konuşma yolları aradıkları hatta buldukları rivayet edilir. İslam’ın henüz ortaya çıkmadığı yıllarda doğuda Arapların, Hintlilerin, Mısırlıların büyü ile ilgilendikleri bilinir. Batıda ise Rumların büyü ile uğraştığı bilgisi hakimdir. Büyü nedir nasıl yapılır sorusu bu noktada akıllara gelmektedir?

Türklerde ise büyü Şamanizm ile ortaya çıkmıştır. Din kitaplarında Hz. Süleyman döneminde bir büyücünün sihir ile uğraşanları olduğu Bakara suresinde de Harut ile Marut’un insanlara büyüyü öğrettiğinden bahseder. Hz Musa zamanında ise büyünün en çok rehavet gördüğü dönem olduğu bilinir. Hz. Muhammed’e de büyü yapıldığı bu yüzden Felak Suresinin indiği ve bu sebepten dolayı peygambere büyünün etki etmediği söylenir.

Eski zamanlarda büyücülük aleni olarak ulu orta yapılır ve insanlar tarafından kötü karşılanmazdı. Günümüzde ise zamanla bu konuda bilinçlenen insanlar daha gerçekçi düşündüğünden büyü be büyücülere karşı daha tepkili ve temkinlidir. Ancak eskisi kadar olmasa da günümüzde de büyücüler gizli saklıda olsa yapılmaya ya da büyücülüğe başvurulmaya devam edilmektedir. Büyü nedir kimler yapar sorusu da merak edilmektedir.

Geçmiş tarihlerde bazı yerlerde büyücülere iyi gözle bakılmaz insanlar tarafından korkulan biri olarak anılır ve batıda cadı olarak tabir edilirdi. Bazı dönemlerde idam edilir veya sürgüne gönderilirdi. Bu durum insanları iyi etmek için otlar ile ilaç yapan kişileri bile etkilemiş onlarda büyücü yaftasından nasiplerini almıştır. Geçmişten günümüze kadar birçok çeşitte büyüler gelmiştir. Genelde büyüler kötü emeller içerdiği bilinir. Büyü nedir nasıl bozulur konusu da bu periyot da merak edilmektedir.

Evli ya da sevgilileri ayırma, birini kendine veya başka birine aşık etme, dostu düşman etme, kazaya belaya bulaştırmak, çoğunun olmasını sağlama ya da engelleme gibi daha bir çok nedenden dolayı büyü yapılmaktadır. Bu büyüler kara büyü, ak büyü ve kırmızı büyü gibi çeşitli daha birçok isim ile adlandırılır. Ak büyü bu büyüler arasında amaç bakımından en masum olanıdır diyebilir. Çünkü bu büyü, aşık etmek, dostu düşman etmek, dışarı düşkün olan erkekleri eve bağlamak ve arası bozuk olanların arasını düzeltmek için yapılır.

Kara büyü ise ak büyünün tam tersi olan emeller içerir. Çiftleri ayırmak, görünmeyen varlıklar ile iletişime geçmek ve kara büyünün içeriğindedir. Kırmızı büyü en kötü amaçlar güden büyüdür. Ölüm bu büyünün tek amacıdır. Kırmızı büyüde amaç kişinin intihar etmesini, ölmezse akli sakat kalmasını lanetlenmesini sağlamaktır.

 

Büyü Nedir Belirtileri

 

Büyücüler büyü yaparken farklı birçok yönteme başvuruyorlardı. Bu yöntemlerden biri de muskadır. Muska insanı kötü güçlerden koruduğu düşünülerek, farklı biçimlerde yapılan içine kimi zaman dua yazılabilen insanların gerek boynuna asarak gerekte vücudunun başka yerlerinde taşınabilen nesnelerdir. Muskalar bir mekanın köşesine de koyularak da kullanılabilir. Büyü nedir belirtileri tam olarak nelerdir?

Muskanın tarihini baktığımızda antik dönemde süs eşyası olarak kullanıldığını görüyoruz. Bu dönemde kadınların daha çok kullandığı biliniyor. Ancak bilinen en eski örnekler Mısır’da ortaya çıkmıştır. Muska kullanımı Mısır’da çok yaygındı. Yaşayanlar dışında ölülere de öbür dünyada kullanması amacıyla takılırdı. Mısırdan sonra muskalara rastlanan en eski uygarlık eski Orta Doğu toprakları yani Sümer-Asur medeniyetleridir. Bu medeniyetlerde doğal felaketlerin, hastalıkların ve ölümlerin sebeplerinin kötü güçler olduğuna inanılıyordu.

En Tehlikeli Büyüler

Bu nedenle buralarda anıtsal büyük muskalara rastlamak mümkündür. Bu dönemlerde genelde muskalar pişmiş kilde, granit ve metallerden yapılıyordu ve damga ya da mühür şeklindeydi. İplik kullanılarak düğüm şeklindeki muskalara da rastlamak mümkündür. Günümde Yahudiler hala muska kullanmaya başka bir tabirle muskanın gücüne inanmaya devam etmektedir. Orta çağ zamanında Yahudilikte yaygınlaşmaya başlayan muska Kabala’nın sihir uygulamalarıyla daha da ortaçağ Yahudilerine yayılmıştır. Şadday isminin yazıldığı muskalar, Davud yıldızı şeklinde muskalar, ‘’abrakadabra’’ yazılı kağıtlar, melek ve cini temsil eden resimlerin çizildiği parşömenler hep Yahudilerin muskalarında rastlanır.

Büyü Nedir Diyanet

Büyü nedir sorusuna Diyanet de cevap vermektedir. Diyanet işleri günümüzde büyü yapılmasının mümkün olmadığını belirtmektedir. Büyü eski toplumlarda olan bir şey olarak adlandırılmış İslamiyetin gelmesiyle birlikte ortadn kalkmıştır.

Yahudi kültüründe olduğu gibi İran, Hint, Roma ve Türk kültüründe de muskalara rastlamak çok olasıdır. Türk kültüründe hayvanların vücut parçalarından yapılan muskalar koruyucu olarak kullanılırdı. Örneğin kuş tüyü, kurt dişi, şahin kemikleri Altay Türkleri tarafından kullanılırdı. Hintliler ise Budizm dininin kültürüne dayanarak birçok muska kullanmıştır.

 

Muskadan sonra büyücülerin büyü yapmak için kullandığı teknikler saç ve vücut kılı, büyü yapılacak olan kişinin eşyası, fotoğraf, tırnak, ayna, ip, mum, hayvan kanı ve yağı, meni, adet kanı ve buna bezer birçok yöntemlerdir. Yine yapılan büyüyü bozmak içinde bu tip yöntemlerden yararlanılır.

 

Büyünün Etkileri

 

Büyü, büyüyü yapanın, yaptıran ve yapılanın üzerinde bir takım etkiler gösterir. Bu etkiler olumsuz etkilerdir. Özellikle büyüye maruz kalan kişide;

 

l Huzursuzluk, uyuyamama ve uyuduğunda korkunç rüyalar görüp uyanma

l Kötü enerji hissi

l Gergin hissetme

l Yaşamaktan zevk almama

l Yalnız kalmaktan korkma

l Kuran dinlerken rahatsız olma

l Kontrolsüz hareketler ve yeni tiklerin ortaya çıkması

l Karanlıktan korkma ve karartılar görme

l Konuşma sesleri duyma

l Yorgun ve uykusuz hissetme

Gibi daha değişik birçok farklı durumlar görülebilir. Büyü yapana da yaptırana da büyük zarar verir. Dinende büyü çok günah sayılmaktadır. Hz. Muhammed sihir ve büyü yapmayı yedi günahtan biri saymıştır. Büyü yapmak Allah şirk koşmaktır. Olaylar etki etmek insanın işi değil Allah’ın işidir. Yaratıcıdan istemek yerine kuldan medet ummak günahların en büyüğüdür. Başka bir açıdan düşündüğümüzde büyüye maruz kalan bu dünyada sadece fiziksel ve ruhsal sıkıntılar çekecektir. Ancak büyüyü yapan ve yaptıran belki dünyada bir sıkıntı görmüyormuş gibi görünse de ahiret hayatında günah işlediği için bunun sonucuna katlanmak zorundadır. Peki büyü nedir var mıdır?

Kara Büyü Çeşitleri

Büyü nedir çeşitleri tam olarak hangileridir? İslam dininde ilim öğrenmeğe önem verilmiştir. Büyüde bir ilimdir. Ancak kötüye kullanılan her ilim günah sayılır. Bu yüzden büyü ya da başka bir ifade ile sihir haram kılınmıştır. Büyünün haram kılınmasının en büyük sebebi küfür yerine geçmesi ve Allah şirk koşulmasına sebebiyet vermesidir. Birde büyücülerin dini istismar etme gibi çok kötü bir huyu vardır. Bu da bir başka günah sebebidir. Büyünün sebep olduğu tüm vakalar zaten olumsuz olduğunu düşünürsek günah dışında somut bir zarar olgusunu görmüş oluruz.

 

Büyü Nasıl Bozulur

 

Büyü olgusu gerçektir. Büyü yapıldığı gibi bozulabilir. Yani büyü bozmak da yapmakta aslında bir ilimdir. Büyüyü bozan, büyüyü yapandan tabii daha hayırlıdır. Ancak yine de büyüyü bozmak için bir Müslüman Allah’tan başka hiçbir şeye sığınmamalıdır. Yalnız kurtulmayı Yüce Allah’tan istemelidir. Ayrıca din alimleri büyüye maruz kalmamak için Felak Suresinin okunmasını söylemişlerdir. Ayrıca bol bol dua etmek ve sadaka vermek bizi her türlü kazadan ve beladan korur. Takva sahibi, dinen alim kişilerden yani Allah dostu kişilerden yardım istemekte bir sakınca yoktur. Yani büyüyü büyü ile bozmak değil Allah’ın yardımıyla yok etmek en hayırlı olanıdır

 

 

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku