İşverenler İçin Dikkat! ‘Kıdem Tazminatı’ Şartları Değişiyor!

0 369

Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasına olanak sağlayan sosyal güvenlik yasaları, işten ayrılma halinde de tüm haklarını koruyor. Kadınları iş hayatına teşvik etmeye yarayan yasalar aynı zamanda haklarını da koruyor.

Örneğin; Kadın işçi evlenme nedeniyle kendi isteğiyle işten ayrılabilir. Bu işten ayrılması kıdem tazminatını almasına engel teşkil etmiyor.

 

 İş Değişikliği

Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın çalışan kıdem tazminatını 1 yıl içerisinde aldıktan sonra başka bir firmada yeniden çalışmaya başlayabilir. Fakat yeni doğum yapmak ya da hamile olmak sebebi ile işten ayrılmak istifa olarak sayılmakta. İstifa etmek yasal tüm haklardan vazgeçmek olarak sayıldığı için tazminat ödenmemektedir.

Emeklilik İçin Yaş Sınırını Bekleyenler

Sigorta girişi 8 Eylül 1999 tarihinden önce olan işçinin emeklik için yaş dışında tüm şartları taşıması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) ‘Kıdem Tazminatı Alabilir’ ibaresi bulunan yazıyı alıp işverenlerine vermesi ve daha sonrasında istifa etmesi halinde kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor.

 

İş Yerinin Adres Değiştirmesi

Bağlı olduğu belediye sınırını aşacak şekilde iş yerinin adres değiştirmesi işçi ve işveren sözleşmesinde yer almıyorsa, işçi yeni adreste çalışmak zorunda olmuyor. 6 iş günü içinde başvuru şartıyla işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor. İşverenlerin bu ayrıntıya dikkat etmeleri gerekmekte aksi takdirde yasal olarak suçlu bulunuyorlar.

Yapılan iş sağlığı ya da yaşamı tehdit eder nitelikte ise, kadın işçi, iş sözleşmesini tek taraflı iptal ederek kıdem tazminatı alabilir. Ayrıca çalışılan ortamın ahlaki değerlere ve toplum kurallarına uygun olmaması da işveren sorumluluğunda sayıldığından, sözleşmenin fes edilmesinden sonra kadın işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanmış olur. Zamanında yatırılmayan veya eksik yatırılan ücretler ise kıdem tazminatı almak için olanak sağlamaktadır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.