Lökosit Nedir? Yüksekliği Neyi İfade Eder?

Lökosit Nedir? Yüksekliği Neyi İfade Eder?

0 54

Lökosit Nedir? Yüksekliği Neyi İfade Eder?

Akyuvar ya da beyaz kan hücreleri olarak da bilinen lökosit, vücudu bulaşıcı hastalıklara karşı korumaya yarayan, bağışıklık sisteminin içerisinde yer alan hücrelerdir. Dolaşım sistemi ve lenfatik sistem dahil olmak üzere vücudun tamamında yer almaktadır. Vücudun yabancı organizmalar ile karşı karşıya kalması durumunda çok hızlı bir şekilde üreterek çoğalırlar.

Bağışıklık sisteminin kalesi olarak görülen lökositlerin vücuttaki temel görevleri, vücut içerisine faklı yollarla giren bakteri, virüs, mantar veya zehirli toksinler gibi antijenleri tanıyıp, onları yok etmeleridir. Bu görevi yerine getirirken damar yapısı içinde bulunan lökositler, vücuttaki yabancı organizmanın bulunduğu yere ulaşmak için damar yapısından ayrılarak ilgili dokuya ulaşır. LEU olarak kısaltılmış olan lökositler, 5 farklı tipte beyaz kan hücresini kapsamakta ve her bir hücre tipi için farklı bir görev bulunmaktadır.

Nötrofiller, vücut içine girip enfeksiyona eden olan yabancı organizmalara ilk ulaşan öncü hücrelerdir. Bu organizmalarla mücadele için kimyasal enzimler serbest bırakırlar. Lökosit hücre grubunun %60 ila %70’ini oluştururlar.
Lenfositler, kemik iliği tarafından üretilen diğer bir lökosit hücre grubudur. Bademcik, dalak, bağırsak ve lenf bezleri gibi lenfoid dokulara yayılırlar. Lenfokin adlı bir kimyasal salgılayıp diğer bağışıklık sistemi hücrelerini uyarırlar ve o hücrelerin yabancı organizmalara saldırmalarını sağlarlar.

Alyuvarların %8’ini oluşturan monositler kemik iliğinde üretilip oradan kana karışır. Birkaç saat içerisinde dolaşım sisteminden çıkıp dokulara ulaşan monositlere makrofaj denir. Enfeksiyonlara sebep olan yabancı mikroorganizmaların ortadan kaldırılmasını ve hücrelerin temizlenmesini sağlayan lökosit hücre gruplarıdır.

Eozinofiller, vücuttaki alerjik reaksiyonlara sebep veren parazitleri parçalayıp, yok olmalarını sağlayan enzimler üreten lökosit hücre tipleridir.
Bazofiller ise, vücut içerisine yer alan lökosit tipleri arasında en az sayıda olan gruptur.

Enfeksiyon ve paraziter enfeksiyon ile mücadele ederler. Alerjik reaksiyonlar esnasında histamin salgılayıp, immünoglobin E adı verilen antikorun üretilmesini sağlarlar. Bunların yanı sıra heparin salgılayarak, kanın akışkan yapısını artırırlar.

Lökosit Nedir?

Lökositler, beyaz kan hücresi ya da akyuvar olarak da bilinen, vücudun bağışıklık sistemi için çok önemli yere sahip hücrelerdir. En önemli görevi, vücuda giren zararlı organizma ve mikroorganizmalara savaş açarak onları yok etmek ve hücreleri temizlemektir.

Lökositler kanın şekilli elemanları arasında % 1 gibi düşük bir orana sahip olmalarına rağmen, tehlike anında çok çabuk üreyip çoğalırlar.
Lökositte, her biri farklı bir göreve sahip olan, Nötrofiller, lenfositler, monositler, eozinofiller ve bazofiller adı verilen 5 tür beyaz kan hücresi bulunmaktadır.

Netrofiller, lökositlerin % 50-80’lik kısmını oluştururlar ve bağışıklık sisteminin kilit noktası olarak adlandırılabilirler. Bakteri ve mantarları yok eden güçlü lökositlerdir.
Lenfositler, hayati öneme sahiptirler ve temel görevleri bakteri, virüs ve diğer tehditlere karşı vücudun kendini savunabilmesi için antikorlar üretmektir.

Monositler, yetişkinlerde toplam lökositlerin %1-10’unu oluşturur ve vücuda girmiş olan bakteri ya da mikroplara saldırıp yok etmekle görevlidirler.

Eozinofiller denilen lökosit hücrelerinin görevi vücudu parazit ve alerjik reaksiyonların yol açabileceği iltihaplanmalara karşı korumaktır.
Bazofiller denilen lökosit hücrelerinin görevi ise bağışıklığı gözetmek (örneğin kanseri erkenden fark edip, yok etmek) ve yaraları onarmaktır.

Lökosit Yüksekliği

Lökosit, vücutta bulunan beyaz kan hücrelerine verilen addır. Bağışıklık sisteminin uğradığı, dışarıdan gelen saldırılarda önemli role sahiptirler. Yabancı organizmalara (mikrop, virüs, bakteri, mantar v.b.) savaş açarak onları yok etmeye ve hücreleri temizlemeye yardımcıdırlar. Ayrıca vücudu bulaşıcı hastalıklardan ve onların neden olduğu enfeksiyonlardan korumak için mücadele etmeye yardımcı olurlar.

Standart olarak normal kabul edilen lökosit değerleri, yeni doğmuş bebeklerde 9000-30.000 mcL, 2 yaş altı çocuklarda 6000-17.000 mcL, 2 yaş üstü çocuk ve yetişkinlerde ise 4000 ila 11.000 mcL lökosit bulunması şeklindedir. Bu değer aralıkları ölçüm yapılan laboratuvarlara göre farklılıklar gösterebilmektedir. Yapılmış olan kan testlerinin sonucunda, kanda bu değerlerden yüksek lökosit görülmesi lökosit yüksekliği olarak tanımlanabilir. Bu duruma tıp dilinde lökositoz adı verilir.

Lökosit yüksekliği, genellikle bağışıklık sisteminin hastalıklara veya durumlara karşı verdiği yanıttır. Bu hastalıkların ve durumların en yaygın olanları; enfeksiyonlar, yaralanmalar, astım ve alerji atakları, lösemi veya trombositeni gibi kemik iliği ile alakalı problemler, iltihap, kanser veya solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar, stres ve sigara içmektir.

Lökosit yüksekliğinin bazı belirtileri, inme, görme ile ilgili sorunlar, solunum sıkıntıları, enfeksiyon olan bölgede ateş ve ağrı, vücudun kolay morarması, kilo kaybı, gece terlemeleri ve alerjik reaksiyondan kaynaklanan kaşıntılı deri döküntüleri şeklinde kendini gösterebilir.

İdrarda Lökosit

Beyaz kan hücreleri olarak da adlandırılan lökositler bağışıklık sisteminin önemli bir parçasıdırlar. Vücudu yabancı organizmalara, enfeksiyonlara ve bulaşıcı hastalıklara karşı korumakla görevlidirler.

Lökositler, dalak, bağırsak, lenf düğümleri ve kemik iliği dahil olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerinde yer almaktadırlar. En düşük seviyede lökosit idrarda görülür. Bu gayet doğal bir durumdur. Ancak idrarda lökosit seviyesi yüksekse bu vücutta enfeksiyon ya da başka bir problem olduğuna işarettir.

İdrarda lökosit olmasının nedenleri; mesane enfeksiyonları, böbrek taşı rahatsızlığı, böbrek enfeksiyonları, idrar yollarında tıkanıklık, idrar tutmak, prostat, böbrek ya da mesane kanserleri, bazı ağrı kesici ilaçlara bağlı olabilir.

İdrarda az miktarda lökosit bulunması normal kabul edilmektedir. İdrarda lökosit normal değeri 0-5 WBS/HPF aralığındaki sonuçlardır. Bu oranlardan yüksek miktardaki lökosit bazı hastalık ve enfeksiyonların sebebi olabilmektedir.

İdrarda lökositin yüksek olduğunun belirtileri; puslu, dumanlı ve kokulu idrar, sık idrara çıkmak, idrar yapılırken ağrı ve yanma olması, idrarda kan olması, titreme ve ateş, alt ve yan sırt ağrıları, mide bulantısı, kusma ve uzun süreli pelvik ağrılar olarak sıralanabilir.

İlgili Haber:

Melatonin Nedir? Hangi Durumlarda Ortaya Çıkar?

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.