Muammer Güler Sessizliğini Bozdu! Bomba Açıklamalar

Muammer Güler Sessizliğini Bozdu! Bomba Açıklamalar

0 417

Muammer Güler Sessizliğini Bozdu! Bomba Açıklamalar

Bir haber yazarı geçtiğimiz günlerde haberinden bahsettiği M.G.’nin Muammer Güler olarak anıldığı için, Muammer Güler’in kendisine bir yazılı açıklama ile yanıt verdiğini yazdı. Yazar, Muammer Güler’in açıklamasını köşesinden paylaştı.

Muammer Güler’in yazısı şu şekilde:

Sevgili okurlar AK Parti döneminin İstanbul eski valisi, İçişleri eski Bakanı Muammer Güler’den gelen bu yazılı açıklamayı bilginize sunuyorum. Önce onu bir okuyalım.

“Sayın yazar, 01.09.2021 tarihinde yayımlanan nüshasında şahsım hakkında tarafınızdan kaleme alınan o köşe yazınıza cevabımdır.

Öncelik olarak, korunması gereken ekonomik ve de finansal kişisel veriler kapsamında değerlendirdiğimiz, gerçek ve güncelliğini yitirmiş söz konusu olayı köşenizde tekrar tekrar gündeme getirmenizden duyduğum bu üzüntüyü takdirlerinize sunmak isterim.

Hakkımda olumsuz şekilde algıya sebebiyet vermemek için bu yazıyı kaleme alma zorunluluğu doğmuştur.

Yazınızda belirttiğiniz HalkBankası’nın o ilgili şubesinde, sahte imzalar ve de düzmece belgelerle bazı müşterilerin hesaplarının boşatıldığının duyulması üzerine, banka müfettişlerince yapılan bir inceleme sonucunda;

birçok banka müşterileri ile birlikte şahsıma ve hepsi reşit ve şahsi gelirleri olan aile fertlerine ait beş ayrı vadeli hesapta bulunan meblağın da banka yetkilileri tarafından usulsüz olarak çekilerek kendi zimmetlerine geçirildiğinin tespit edilmesi nedeniyle bankaca suç duyurusunda bulunulmuş, ilgisi bulunan banka çalışanları hakkında Bankacılık Yasasına aykırılıktan ‘bankacılık zimmeti suçundan’ dolayı kamu davası açılmıştır.

Gerek banka müfettişlerince düzenlenen bu soruşturma raporunda, gerekse de Cumhuriuet Başsavcılığına gönderilen evraklarda M.G. Rumuzun dışında ad ve soyadım açık şekilde belirtilmiştir.

Söz konusu şahsıma ait olan miktar, (3628) sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması ve de Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasasında öngörülen ilkeler doğrultusunda Mal Bildirimine konu yapılmış, ilgili komisyonlarca da bunun uygunluğu tespit edilmiştir.

Yapılan müfettiş incelemesi sürecinde, banka kayıtları ve mudiler tarafından sunulan o hesap cüzdanları, bilgi ve  çeşitli belgeler değerlendirilerek, sizin ifadenizle sahte imzalar ve düzmece belgelerle de hesaplarının boşatıldığı tespit edilen bütün banka müşterilerinin, bu bağlamda da benim ve aile fertlerinin tüm paraları banka tarafından hesap sahiplerine ödenmiştir. Bu konuda ne şahsıma ne de yakınlarıma asla hiçbir şekilde ayrıcalık tanınmamıştır.

Bankacılık Yasasında düzenlenmiş olan “Bankacılık zimmeti”, (5411) sayılı Bankacılık Yasasında gerekli şekilde düzenlenmiş olup, oldukça ağır bir yaptırım içermektedir.

Soruşturması ve kovuşturması re’sen şeklide yürütülen söz konusu davaya ilişkin olarak, mahkemece tarafıma bir çağrı kağıdı çıkarılmadığı gibi, uygulamada bu tür kamu davalarına katılmanın şahsi ve hak yönünden bir yarar sağlamadığı da bilinen bir gerçektir. Bilgilerinize sunulur. Saygılarımla.

Muammer Güler.” Şeklinde bir yazı kaleme aldı.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.